Oferta dla firm


  Serdecznie zapraszamy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz korporacje.

  Ideą funkcjonowania naszej firmy jest tworzenie najszerszych zakresów ubezpieczeń przy relatywnie niskich kosztach, oraz   kompleksowość na najwyższym poziomie. 

  Dlatego doradzamy jak zminimalizować koszty ponoszone na ubezpieczenia , pomagamy przy tworzeniu programów naprawczych w przedsiębiorstwach, oraz zapewniamy pełną i aktualną informację o aktach prawnych. 

  Dajemy podwójną gwarancję bezpieczeństwa, dzięki naszej polisie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.


Proponujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:


    UBEZPIECZENIE MIENIA   UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI


   UBEZPIECZENIA FLOT SAMOCHODOWYCH   UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DLA FIRM    UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW