Ubezpieczenia pozostałe


   UBEZPIECZENIA ROLNE


W swojej ofercie posiadamy również ubezpieczenia rolne.

Proponujemy:


  Obowiązkowe ubezpieczenia:

* oc rolne 

* budynków


  Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym od zdarzeń losowych.

* ruchomości domowe i stałe elementy

* ogrodzenie siedliska gospodarstwa rolnego

* urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) i narzędzia

* produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy 

* zwierzęta gospodarskie


  Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług turystycznych w gospodarstwie rolnym. 


  Dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieży z włamaniem 

i rozboju.


  Ubezpieczenie maszyn rolniczych (sprzętu) AGROCASCO.


  Dodatkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA ROLNE NA RYNKU


Symulacja pakietu ubezpieczeń rolnych: 


SKŁADKA ROCZNA ZA PAKIET 111 zł